فراخوان حمایت های فوری

ویژه مناطق محروم:

ایلام

خراسان جنوبی

سایر استان ها

سیستان و بلوچستان

کرمانشاه

کهکیلویه و بویراحمد

لرستان