فراخوان حمایت های فوری

رئیس دبیرخانه توسعه و نظارت بر مراکز و مؤسسات خیریه سازمان بهزیستی کشور: راه‌اندازی سامانه‌ واحد نظارت بر عملکرد مؤسسات خیریه

 

رئیس دبیرخانه توسعه و نظارت بر مراکز و مؤسسات خیریه سازمان بهزیستی کشور، از راه‌اندازی سامانه‌ واحد نظارت بر عملکرد مؤسسات خیریه، خبر داد و گفت: در این سامانه، اطلاعات تمام مؤسسات خیریه در منظر نظارت مدیران دولت قرار خواهد گرفت و شفافیت عملکردها به صورتی خواهد بود که همه‌ی ذی‌نفعان و ناظران بتوانند فعالیت‌ها را به طور کامل ببینند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، «جهان حیدری» رئیس دبیرخانه توسعه و نظارت بر مراکز و مؤسسات خیریه سازمان بهزیستی کشور در نخستین نشست توجیهی آموزشی مدیران و حسابداران موسسات خیریه‌ی تحت پوشش خراسان رضوی، سازمان بهزیستی را تنها نهاد قانونی صدور مجوز مؤسسات خیریه دانست و گفت: صدور مجوز مؤسسات خیریه در سطح کشور در حال ساماندهی است و تنها سازمان‌هایی که طبق قوانین مصوب مجلس، این اختیار را دارند قادر به انجام آن هستند.

وی از پراکندگی و تکثر صدور مجوزهای مؤسسات خیریه توسط دستگاه‌های مختلف گلایه کرد و گفت: در حال تعامل و رایزنی با وزارت کشور و سایر دستگاه‌های متولی هستیم که روش تجمیعی صدور مجوز بار دیگر فعال شود و چنانچه مجوز مؤسسه‌ای توسط وزارت کشور یا سازمان بهزیستی به هر دلیلی ابطال گردید، این مؤسسات نتواند از نهاد یا دستگاه دیگری، مجوز فعالیت مجدد را دریافت کند. همچنین با معاونت اطلاعات امنیت ناجا و سایر نهادهای قانونی، در حال تفاهم هستیم که فرایند صدور مجوز و نظارت بر مؤسسات خیریه، قانونمندتر شود تا افراد سودجو نتوانند از خلاء قانونی، استفاده کنند.

رئیس دبیرخانه توسعه و نظارت بر مراکز و مؤسسات خیریه سازمان بهزیستی کشور، با تاکید بر یک رویه‌ی واحد در صدور مجوزها و نظارت بر فعالیت‌ها گفت: ۴۰ هزار مؤسسه در سطح کشور تحت نظر بهزیستی به صورت ضابطه‌مند،  فعالیت دارند و بهزیستی با موسساتی که قوانین را رعایت نکنند برخورد قانونی خواهد کرد.

وی از راه‌اندازی سامانه‌ی واحد نظارت بر عملکرد مؤسسات خیریه خبر داد و گفت: در این سامانه، اطلاعات تمام مؤسسات خیریه در منظر نظارت مدیران دولت قرار خواهد گرفت و شفافیت عملکردها به صورتی خواهد بود که همه‌ی ذی‌نفعان و ناظران بتوانند فعالیت‌ها را به طور کامل ببینند.

وی با اشاره به هدف موسسأت خیریه، جهت کمک به جامعه هدف بهزیستی خاطر نشان کرد: وقتی مجوز فعالیت به یک فرد یا مؤسسه اعطا می‌شود فرد یا گروه مجوز گیرنده باید خود را موظف به رعایت دستورالعمل‌ها و ضوابط بداند زیرا بهزیستی باید نسبت به عملکرد این مؤسسه در قبال دستگاه‌های نظارتی پاسخگو باشد.

رئیس دبیرخانه توسعه و نظارت بر مراکز و مؤسسات خیریه سازمان بهزیستی کشور، در پایان با اشاره به راهبردهای سازمان بهزیستی در زمینه‌ی نظارت بر مؤسسات خیریه یادآور شد: مدیران ارشد سازمان بهزیستی نسبت به نظارت دقیق و عمیق بر عملکرد و شفافیت مالی مراکز و مؤسسات خیریه، سیاسگذاری روشن و برنامه‌ای در مورد این مراکز و مؤسسات، و نیز تسریع در فرایند صدور مجوزها تأکید دارند و در دوران مدیریت جدید، رفع این دغدغه‌ها مورد اهتمام خواهد بود.

انتشار: محمدرضا فیروزی