فراخوان حمایت های فوری

گزارش مهربانی

تمام تلاش مجموعه مهر علوی خدمت صادقانه به محرومین واقعی جامعه است….

۱- تاکنون بیش از ۱۰۰۰ خانواده محروم و نیازمند از نقاط مختلف کشور از خدمات مددکاری این موسسه بصورت مشاوره رایگان در حوزه های حمایتی خانواده ، فرهنگی،اجتماعی، درمانی و تحصیلی بهرمنده شده اند و این فقط به لطف خداوند متعال و دقت و توجه مدیریت مجموعه بوده است….هدف اصلی ما در این حوزه پاسخگویی صادقانه به مخاطبین است…

۲- تاکنوت قریب به ۱۵۰۰ فقره پرونده مددجوی تشکیل و خانواده های محترم و محروم به واسته این مرکز مددکاری توانسته اند بخشی عظیمی از مشکل خود را حل نمایند تک تک این خدمات قابل ارائه می باشد…