فراخوان حمایت های فوری

“گزارش های مهربانی”خوشحالیم که برای انجام خدمات اجتماعی به خانواده های نیازمند ،بین صفر ویک حرکت نمی کنیم…..بلکه(ما توانایی انجام هر خدمتی را داریم)

 

هدف از پرداختن به موضوع گزارش مهربانی و اطلاع رسانی عمومی صرفا تاکید بر این نکته است: میشود بدون سرمایه هم حاتم طایی باشیم ، فقط کافی است که نیت پاک و از سر عشق و ارادت به بندگان خدا داشته باشیم….

۱-یک دهه فعالیت مدیریت موسسه در حوزه خدمات اجتماعی  و یاری رساندن به خانواده های نیازمند واقعی : به سرانجام رساندن ۱۰۰۰ کار مردمی می باشد. 

۲- یقینا خدمت دوستان و مخاطبین محترم عرض می کنیم : به لطف و عنایت خداوند متعال هر ماه مدیریت مرکز مددکاری و خیریه مهر علوی با همکاری مدیران، دوستان و نیکوکاران و حمایت نهاد های سازمانی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از  ۱ الی ۱۰ کار مردمی را انجام می دهد…کمک به خانواده های نیازمند بخصوص ایتام//// کمک جهیزیه///معرفی بیماران نیازمند به مراکز درمانی/// پیگیری موضوع ودیعه مسکن نیازمندان//// حمایت های مادی و معنوی از دانشجویان بی بضاعت/////

در ادامه این باکس بصورت واقعی و دقیق تکمیل می گردد….