فراخوان حمایت های فوری

کمک آنلاین

پرداخت اینترنتی از طریق کارت های عضو شتاب به شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۸۴۹۵۷۴۵۵۱ بنام موسسه خیریه پیام آوران مهرعلوی نزد بانک ملت  و یا همچنین  از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۶۶۹۴۵۵ نزد بانک ملی ایران

و یا با مراجعه حضوری به کلیه شعب بانک ها ی سراسر کشور و از طریق واریز وجه به شماره حساب ۰۳۵۰۲۶۹۳۵۱۰۰۳  بنام موسسه خیریه پیام آوران مهر علوی نزد بانک ملی ایران اقدام به حمایت از مردم مظلوم و نیازمندان حقیقی جامعه کنید…....

خیریه پیام آوران مهر علوی، تحت نظارت سازمان بهزیستی به شماره ثبت ۳۸۳۰۲