فراخوان حمایت های فوری

می خواهم کمک کنم

 

پرداخت اینترنتی صدقات و نذورات@@@@@ از طریق کارت های عضو شتاب به شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۸۴۹۵۷۴۵۵۱ بنام موسسه خیریه پیام آوران مهرعلوی نزد بانک ملت  و یا همچنین  از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۶۶۹۴۵۵ نزد بانک ملی ایران…..

ما به اهمیت شرعی دریافت وجوهات مردمی و رساندن آن به نیازمندان واقعی ایمان و اعتقاد کامل داریم ،یقینا با توکل بر خداوند متعال این کمک های و نذورات شما پس از جمع آوری در اختیار نیازمندان واقعی قرار می گیرد….